Der er lukket for opskrivning til 7. klasse med start 2019

Bemærk at skolen pr. 01-08-2019 ikke længere opretter ny 8. klasse

Opskrivning af barn på Ingrid Jespersens Gymnasieskole
 
Udfyld venligst nedenstående ansøgningsskema, og betal med Dankort eller Visa/Dankort.

Du vil modtage en kvittering for gennemført betaling, og senest en uge efter din indbetaling er registreret, vil du modtage et brev med yderligere informationer samt dokumentation for, at du har betalt, og at dit barn er skrevet på skolens ansøgerliste.
 

Ansøgning om optagelse
* Ønsket klassetrin
Med start 1. august år
 Oplysninger om barnet
* Køn Pige    Dreng
* Fødselsdato (De første 6 cifre af cpr-nr.)
* Fornavne
* Efternavn
* Adresse
* Postnr. og by  
* Kommune
Evt. nuværende skole
Evt. nuværende klassetrin
Eventuelle søskende på skolen eller allerede opskrevet på ansøgerlisten (den ældste)
Fornavne
Efternavn
Oplysninger om forældre
* Forældremyndighedsindehaver Ja    Nej
* Fornavn
* Efternavn
* Samme adresse som barn Ja    Nej
Hvis nej
Postnr. og by  
Telefon, privat
Telefon, arbejde
Telefon, mobil
* E-mail (Kvittering sendes hertil)
Stilling
 
Forældremyndighedsindehaver Ja    Nej
Fornavn
Efternavn
Samme adresse som barn Ja    Nej
Hvis nej
Postnr. og by
Telefon, privat
Telefon, arbejde
Telefon, mobil
E-mail
Stilling
Eventuelle bemærkninger
Bemærkninger
(højst 240 tegn)
Accept

Beskrivelse af ydelser

Netbutikken på Ingrid Jespersens Gymnasieskole omfatter ydelsen indbetaling af ansøgningsgebyr.

Ansøgningsgebyret betales af forældre, som ønsker deres barn/børn opskrevet på Ingrid Jespersens Gymnasieskoles ansøgerliste til grundskolen.

Ansøgningsgebyret udgør DKK 400,- og er et administrationsgebyr, som ikke tilbagebetales. Beløbet dækker administration af ventelister samt fremsendt dokumentation til den enkelte ansøger om opskrivning på skolens ansøgerliste.

Ved mulighed for optagelse i grundskolen på Ingrid Jespersens Gymnasieskole kontakter skolen forældrene/ansøgerne, som herefter bliver indkaldt til samtale med henblik på indmeldelse på skolen.

Ydelsen er ikke omfattet af fortrydelsesret. Skolen opkræver intet transaktionsgebyr; men det er dog muligt, at et gebyr vil blive opkrævet af kortudsteder i forbindelse med betaling.

Vi tager ansvar og beskytter forældre og elevers data. Vi forsikrer derfor om, at alle oplysninger, som du deler med os, behandles forsvarligt og fortroligt, jf. Persondataforordningen af 25. maj 2018.

Indtil der eventuelt opnås optagelse på IJG, gemmes ansøgningen så længe barnet er skolesøgende (det vil sige til og med 9. klasse). Såfremt der inden da ikke længere ønskes opskrivning på skolens venteliste, bedes I kontakte os, hvorefter vi sletter ansøgningen.

Der kan betales med Dankort og Visa/Dankort.     
Skolens generelle betingelser Skolens optagelsesprocedure og betalingsbetingelser kan læses her:

Optagelsesprocedure (åbner i nyt vindue)
Betalingsbetingelser og skolepenge (åbner i nyt vindue)

Jeg accepterer hermed ovenstående optagelsesprocedure og betalingsbetingelser samt betingelserne for ansøgning og opskrivning på skolens venteliste.

 

 

Ingrid Jespersens Gymnasieskole, Nordre Frihavnsgade 9-11, 2100 København Ø
Telefon 35 26 36 22 - CVR-nr. 21480711 - E-mail: ijg@ijg.dk
(rev. 2.2a)